الــهه ی مـاه

درباره بلاگ
الــهه ی مـاه

خودنگاره های روزانه ی یک دخترِ معمولی.
+سِلِنه در اساطیر یونان باستان به معنای الهه ی ماه است.
در اینستاگرام : sarina_moradi

پیام های کوتاه
بایگانی

به نام خدا


ماه بانو  متولد بهمن ماه 1374 . دانشجوی رشته ی ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک 

نویسنده که نه ... خط خطی کن !